Om Pedagogy Of Space

Our history

Dette projekt begyndte som en undersøgelse af fælles interesser og en opsamling af erfaringer. Blandt disse er: Om ret til og inklusion i land og by, gentrificering, faciliteringsmetoder, pædagogiske tilgange, leg, aktivistiske strategier, dekoloniel kritik, kortlægning, formningsmetoder såvel som måder at samarbejde og være kollektive på. Sidenhen har projektet udviklet sig (og gør det stadig) i retning af at forme et åbent system af praktiske metodologier. Vores interesser i kontekst og kampe har bragt vores arbejde og studier til mange forskellige steder internationalt. Gennem tiden er dette blevet en bred samling af erfaringer i et stort netværk med kritisk fokus på post-koloniale strukturer især i Latinamerika og Europa.

Vi har begge erfaring med arbejdet med De Undertryktes Teater og Permakultur designsystemet.

Hvad vi gør

Fra begyndelsen har vi arbejdet i samarbejder som facilitatorer i lærings- og workshopformater. Der har altid været fokus på proces, på hvad der sker i rummet lige nu, snarere end at skabe færdige produkter. I relation til design har vi praktiseret med metoder indenfor intervention, at tilføje detaljer til et rum som en måde at starte en mere langvarig samarbejdende proces og diskurs. Her har vi især arbejdet med håndværk, at forme sammen, på materialer og former på et meget praktisk niveau.

En anden vigtig del af vores praksis er observationer og lytten gennem en nænsom opmærksomhed for detaljer i rum. Vi holder af at erfare hvordan rum bliver brugt, hvordan det byggede og det planlagte approberes af folk i hverdagen – etablerende en basis for forandring eller for at nærme os et steds identiteter og problemer.

Resultater: Vi holder af når en samtale automatisk generer energi til at gøre noget uventet, noget man ikke før troede muligt. Vi håber vores processer og projekter kan have denne effekt indenfor deres givne kontekster. Vores resultater er ikke altid synlige. De er grundlæggende hvad der sker når projektet er slut. Vi sigter efter at den tid vi har brugt sammen i en given kontekst kan krystallisere sig til konkret handling, hvad end det er på et fysisk, designmæssigt eller rent organisatorisk og socialt niveau.

Hvorfor vi gør det

Vi ser landskaber som økosystemer., sammenkludret med sociale lag. Et landskab er ikke noget der blot skal ses. "Natur" kan aldrig afkobles fra ideen om socialt rum – især ikke under de nuværende klimakriser og globale hegemoniske udvindingspolitikker.

Intensiveringen af undertrykkende teknikker, udviklet gennem kolonisering, kan nu findes overalt – også i vesten. Derfor er det vigtigt for os, om end vi arbejder fx på landet i Chile eller i en skandinavisk storby, at fastholde et fokus på at skabe værktøjer der kan modstå undertrykkende dynamikker og magtstrukturer. Disse dynamikker udføres ofte i rum, gennem udvikling og distribution af rum, og det er her de kan udfordres. Vi føler virkelig at hvis billedkunsten nogensinde skulle betyde noget, burde den først vedkende sig sin egen rolle indenfor det kolonielle, kapitalistiske system. Dernæst bør den arbejde aktivt på at udvikle og praktisere de-kolonielt kritisk engagement gennem fælles læring og organisering.