PEDAGOGY

Pedagogy of Space er et samarbejdsprojekt af Kristian Byskov og Margarita del Carmen, startet i 2014.

Vi arbejder som billedkunstnere og facilitatorer med gruppers radikale engagement med fokus på ressourcer og organisering. Kernen i projektet er at aktivere læringsrum. Blandt vigtige elementer er fælles design og formning af fælles rum. Dette betyder at vi fokuserer på relationen mellem de partikulære situationer på et sted og deres omkringliggende økologier, historier og bredere infrastrukturer. Vi er desuden interesserede i at åbne for en kritisk diskurs om retten til land, hvordan rum bliver skabt samt hvordan rum i sig selv indeholder forhandlinger og kampe om magt. Vi ser dette projekt som en åben proces hvor vi samarbejder på tværs af discipliner.

Siden 2016 har vi løbende samarbejdet og været i dialog med billedkunstner Owen Griffiths som bor og arbejder i Swansea, Wales.

Vi bor og arbejder i København, men har arbejdet en del i udlandet.

Instagram

Om Pedagogy Of Space

Suelo Común

1:1

Figure Freimann

Trebanog Project

Qué Se Esconde En El Paisaje

Method Workshops

Ecology Of The City

Theatre Games